Lisamenüü

Selver Selver

Müügitingimused

Kulinaaria OÜ e-poe müügitingimused
Seisuga 30.01.2017
 

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolevad Kulinaaria OÜ (edaspidi: Selveri Köök) müügitingimused (edaspidi: tingimused) kehtivad Selveri Köögist ostmisel internetiaadressilt https://tellimine.selver.ee. Toodete müüja on Kulinaaria OÜ (edaspidi: müüja), aadress Taevakivi 7, Tallinn 13619, registrikood 12304610, tel 602 4800 , e-posti aadress tellimused@kulinaariatoit.ee. Tingimustega reguleeritakse õigussuhteid, mis tekivad müüja ja Selveri Köögist toodete ostja (edaspidi: klient) vahel.

1.2. Müüjal on õigus ühepoolselt tingimusi muuta ja täiendada, avaldades uued tingimused internetiaadressil https://tellimine.selver.ee. Kui klient esitab tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohalduvad tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimused.

1.3. Kliendil on võimalik enne tellimuse esitamist tingimused salvestada ja printida.

1.4. Klient nõustub Selveri Köögist tellimuse kinnitamisega tingimustes sätestatuga.

1.5. Selveri Köögi veebikeskkonnas olevate toodete piltidel on illustreeriv tähendus.

1.6. Tellimus tuleb esitada hiljemalt kella 12.00-ks 2 tööpäeva enne tellimuse kätte saamist. Näiteks soovides tellimust kätte saada laupäeval, tuleb tellimus esitada hiljemalt neljapäeval. .

1.7. Tootmismahu täitumisel on müüjal õigus peatada tellimuste vastuvõtmine.

1.8. Selveri Köögi toodete puhul on tegemist kiiresti riknevate ja vananevate toodetega, mistõttu ei ole kliendil õigust tellimusest taganeda (vastavalt VÕS § 53 lg 4 punkti 4 mõttes).

1.9 Selveri Köögi klienditeeninduse kontaktandmed on: e-post tellimused@kulinaariatoit.ee, tel 602 4800.

2. TELLIMUSE ESITAMINE

2.1. Tellimusi saab Selveri Köögis esitada anonüümse kliendina. Tellimuse vormistamiseks valib klient välja soovitud tooted ja kogused.

2.2. Klient läheb „Minu ostukorv“ alla ja valib makse- ja tellimuse kättesaamise viisi: kas kättesaamine kauplusest või kulleriga. Juhul, kui tellimus toimetatakse kätte kulleriga või kui klient tellib pagaritooteid (kringlid, pitsad, ampsud), siis toimub tasumine ainult ettemaksuna.

2.3. Partnerkaardi omanikel on võimalik boonuspunktide kogumiseks sisse logida Partnerkaardi Iseteenindusse.

2.4. Klient sisestab oma ees- ja perekonnanime, e-posti aadressi ja telefoninumbri.

2.5. Klient kontrollib, et tellimuses kajastatud tooted, kogused ja hinnad vastavad kliendi tegelikule soovile ning tasub kogu tellimuse eest müüja poolt pakutud maksekeskkondades. Müüja saadab e-posti teel kliendile makse kohta kinnituse. Kui klient e-posti teel kinnitust ei saanud, tuleb kinnituse saamiseks helistada telefonil 602 4800.

2.6. Pärast pangalingiga tasumist tuleb kliendil vajutada nupule „Tagasi kaupmehe juurde“.

2.7. Müüja saadab e-posti teel kliendile tellimuskinnituse koos tellimuse numbriga.

2.8. Müüja alustab tellimuse täitmist, kui klient on tellimuse kinnitanud.

2.9 Kui klient soovib kinnitatud tellimusest taganeda, siis saab seda teha kuni 3 (kolm) päeva enne tellimuse täitmise tähtaega, esitades Selveri Köögile vastavasisulise kirjaliku avalduse. Müüja tagastab raha 7 (seitsme) päeva jooksul. Tagasimakse tehakse kliendi samale arvelduskontole, millelt tellimuse eest tasuti. Hilisemal tellimusest taganemisel ei ole müüjal kohustust raha tagastada.

2.10. Kui müüjal ei ole võimalik tellimust täita (kas osaliselt või täielikult), siis võtab müüja kliendiga ühendust ja pakub asendustooteid. Täitmata tellimuse maksumus tagastatakse 7 (seitsme) päeva jooksul. Tagasimaksed tehakse kliendi samale arvelduskontole, millelt tellimuse eest tasuti, välja arvatud juhul, kui pooled ei lepi kokku teisiti.

2.11. Toodete hoiustamiseks ja transportimiseks kasutatakse jaheruume ja -autosid. Juhul, kui klient tellib Selveri Köögis kohapeal valmistatavaid tooteid (eelkõige pagaritooted), tuleb arvestada, et ka need tooted võivad jõuda kliendini jahutatult.

2.12. Müüjal on õigus määrata toodetele vähim ja suurim kaal/kogus, mida kliendil on võimalik tellida.

3. TOOTE HIND, TASUMINE  JA PARTNERKAARDI BOONUSPUNKTID

3.1. Toodete hinnad Selveri Köögis on toodud eurodes ning sisaldavad käibemaksu.

3.2 Toodetele kehtivad ostu tegemise hetkel Selveri Köögis kuvatud hinnad. Juhul kui müügihind on toote kättesaamise ajaks muutunud, jääb jõusse tellimuse vormistamise hetkel kehtinud hind.

3.3. Partnerkaardi boonuspunktid tellimuselt laekuvad kliendi Partnerkaardi kontole toodete kättesaamisele järgneval päeval. Partnerkaardi boonuspunkte saab tasumiseks kasutada ainult tellitud toodete eest tasudes kaupluses koha peal. Partnerkaardi programmi tingimustega saab tutvuda siin: https://www.partnerkaart.ee/et/partnerprogrammi-tingimused.

3.4 Kliendil on võimalik tellimuse eest tasuda pangalingi kaudu kodulehel või kaupluses koha peal. Juhul, kui klient valib kättesaamise kohaks Taevakivi 7, Tallinn, siis toimub tasumine ainult ettemaksuna.

3.5 Juhul, kui juriidilisest isikust klient soovib arvet ostu eest tasumiseks, peab klient valima esmalt makseviisiks „Maksan kohe pangaülekandega…“ ja kontaktandmete sisestamisel märkima „Soovin ettemaksuarvet e-posti teel…“.

3.6. Juhul, kui klient valib kojuveo teenuse (s.t ei tule ise tellimusele järele), lisandub müügihinnale kulleri tasu 6 (kuus) eurot.

4. TELLIMUSE KÄTTESAAMINE

4.1. Tellimuse võib kätte saada:

4.1.1 kõikidest Selveri kaupluste teeninduslettidest. Pagaritooted saab kätte Selveri kaupluste pagaripunktidest;

4.1.2 määratud piirkondades kulleriga kliendi poolt näidatud aadressile;

4.1.3 aadressil Taevakivi 7, Tallinn, v.a pagaritooted.

4.2. Tellimuse kättesaamine kaupluses

4.2.1. Kaupluses toimub tellimuse väljastamine kõigil nädalapäevadel (v.a 1. jaanuar ja 26. detsember) alates kell 11.00 kuni kaupluse sulgemiseni. 31. detsembril toimub tellimuse väljastamine alates kell 12.00 kuni kaupluse sulgemiseni. Kauplusest väljastamise korral ei lisandu tellimuse hinnale lisatasu.

4.2.2. Tellimus on kaupluses kättesaadav alates tellimusest määratud ajast.

4.2.3. Tellimuse saab klient kätte isikut tõendava dokumendi (ID kaart, pass, juhiluba) ja nime või tellimuse kinnituse esitamisel.

4.2.4. Müüja ei vastuta kliendile tekkinud kahju eest, kui müüjast mittetulenevatel põhjustel on kolmandad isikud saanud oma valdusse kliendi tellimuse kinnituse andmed ja selle alusel on tellimus kätte saadud.

4.2.5. Müüja hoiab tellimust kuni päeva lõpuni (s.o kuni 22.00).

4.3. Tellimuse kättesaamine kulleriga

4.3.1. Müüja pakub kojuveo teenust kulleriga Tallinna ja Tartu linnas ning Tallinna lähiümbruses (ca 10 kilomeetri raadiuses). Kojuveo teenuse kasutamise võimalikkust kontrollib süsteem automaatselt kliendi sisestatud postiindeksi alusel.

4.3.2. Tellimuse kättesaamiseks kulleriga soovitud aadressil, tuleb valida tellimuse vormistamisel kuupäev ja ajavahemik ning määrata aadress.

4.3.3. Kulleriga tellimuse kättesaamisel lisandub kohaletoimetamise tasu 6 (kuus) eurot (sisaldab käibemaksu).

4.3.4. Tellimus toimetatakse määratud aadressile tellimuses määratud ajavahemikul. Liiklusummikutest, ajutistest teesulgudest ja teistest teenusepakkujast mitteolenevatest põhjustest tingituna võib kuller etteteatamata varem jõuda või hilineda kuni 30 minutit.

4.3.5. Klient peab tagama tellimuses märgitud ajal ja aadressil toodete vastuvõtmise. Juhul, kui klient ei vasta telefonile ja/või ei taga tellimuse vastuvõtmist kulleri jõudmisel kliendi asukohta, loeb müüja, et klient on tellimusest loobunud.

4.3.6. Juhul, kui tellimus jääb õigeaegselt kätte toimetamata müüjast tulenevatel asjaoludel, teavitatakse klienti sellest tellimuses esitatud kontaktandmetel, leppides samas kokku uue kätte toimetamise aja.

4.4. Tellimuse kontroll ja toodete kahjustumise või kadumise riski üleminek

4.4.1. Tellimuse kättesaamisel on kliendil kohustus koheselt kontrollida tellimuse vastavust arve-saatelehele.

4.4.2. Kui tellimuse kättesaamisel ilmneb, et tellimuse hulgas on mitte tellitud, defektseid, katkises pakendis tooteid, tuleb sellest koheselt teavitada müüja klienditeenindust. Tellimuse kättesaamisel kulleriga tuleb vastuvõtmisel avastatud puudustega ja mittetellitud tooted koheselt tagastada kullerile.

4.4.3. Toodete kahjustumise või kadumise risk läheb üle kliendile kättesaamisest.

4.4.4 Aadressil Taevakivi 7B Tallinn, saab tellimuse kätte nime ja tellimuse kinnituse alusel. Kaubad väljastatakse koos saatelehega kauba väljastusest.

5. KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

5.1. Müüja tagab kliendi poolt esitatud isikuandmete kasutamise vaid kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega, eelkõige ulatuses, mis on vajalik tellimuse täitmiseks. Müüja ei edasta kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a kullerteenust pakkuvale ettevõtjale, mis on vajalik tellimuse kliendile kättetoimetamiseks.

5.2. Isikuandmeteks on andmed, mida klient esitab tellimuse vormistamisel; ees-ja perekonnanimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, Partnerkaardi ja arveldusarve number.

6. PRETENSIOONIDE ESITAMINE JA VASTUTUS

6.1. Juhul, kui müüja oma kohustusi rikub, on kliendil õigus nõuda kohustuse täitmist, keelduda oma võlgnetava kohustuse täitmisest, nõuda kahju hüvitamist, hinna alandamist, rahalise kohustuse täitmisega viivitamisel viivist või taganeda lepingust.

6.2. Müüja vastutab ostetud toodetel ilmneva mittevastavuse eest realiseerimistähtaja ulatuses. Klient kohustub müüjat teavitama toodete mittevastavusest koheselt kauba kättesaamisel ja selle avastamisel, aga mitte hiljem kui 24 tunni jooksul.

6.3. Mittenõuetekohaste toodete korral saab esitada pretensiooni e-posti teel aadressile tellimused@kulinaariatoit.ee või telefonil 602 4800. Pretensioonis tuleb märkida kliendi nimi ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, tootel ilmnenud puudus ja esitatava nõude sisu ning lisada ostu tõendav dokument.

6.4. Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, sealhulgas kohale toimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida müüjal ei olnud võimalik mõjutada.

6.5. Müüja ei vastuta tellimuse mittesihipärasest kasutamisest või mittenõuetekohasest hoiustamisest tekkinud kahjude eest.

6.6. Müüja ja kliendi vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse (Pronksi 12, Tallinn 10117, http://www.tarbijakaitseamet.ee) ja tarbijavaidluste komisjoni (Pronksi 12, Tallinn 10117, http://www.komisjon.ee) vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks või Harju Maakohtusse. Lisaks on kõikidele klientidele avatud e-kauplejatega tekkinud kaebuste lahendamiseks Euroopa Liidu elektrooniline keskkond ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) aadressil http://ec.europa.eu/odr.

Sulge